Asistencia a nárok poškodeného

  • prídeme k dopravnej nehode,
  • vyhodnotíme situáciu a odhadneme výšku škody,
  • nehodu zdokumentujeme a spíšeme zápis podľa potrebných parametrov,
  • postaráme sa o odťah havarovaného vozidla -hradí poisťovňa vinníka,
  • zabezpečíme opravu u našich zmluvných partnerov na krycí list,
  • požičiame Vám náhradné vozidlo po dobu opravy - hradí poisťovňa vinníka,
  • vyrieśime kompletnú komunikáciu s poisťovňou,
  • každý krok s Vami dôkladne prekonzultujeme.

Ak sa rozhodnete využiť vlastný servis, na prenájom náhradného auta to nebude mať žiadny vplyv.

Výhodou využitia partnerského servisu je možnosť pristavenia náhradného vozidla a nájom až po dobu troch dní nad rámec hradeného poisťovňou.

Náhradné vozidlo poskytujeme na adekvátny čas opravy, vzhľadom k rozsahu poškodenia.Čas od vystavenia faktúry za opravu až po obdržanie tzv. krycieho listu poisťovňou, žiaľ prenájom auta nezahrňuje.

"Vieme, že dopravná nehoda je pre Vás dostatočne nepríjemným zážitkom
Budeme pre Vás robiť všetko tak, aby vysporiadanie jej následkov bolo pre Vás čo najpohodlnejšie."